Kovács László (1944-2006) Aknay János (1949-) Matyófalvi (Matyó) Gábor (1947-1998) Gosztola Gábor (1945-)
Ez az oldal az 1900-as évektől született élő vagy pályájukat már befejezett magyar képzőművész generációk kiemelkedő alakjai- nak monografikus szemléletű bemutatását tűzte ki célul határon innen és túl.

A Hommage oldalak elsősorban személyközpontúak. Ugyanis a XX-XXI. századi képzőművészet az izmusokon, tendenciákon és alkalmi csoportosulásokon túl talán az egyéni teljesítményeken és életpályákon keresztül érthető és ítélhető meg leginkább.

Így a hommage.hu oldal mindamellett, hogy helyet kínál a már felmért és feldolgozott, lezárt életművek számára, kiemelten fontosnak tartja a még ismeretlen, feltáratlan és feldolgozatlan, hasonlóképpen befejezett életművek monografikus szándékú és szemléletű bemutatását.

Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ne szenteljen ugyanilyen szempontú figyelmet a még ma is alakuló, érett, kiteljesedett, ámde lezáratlan kortársi életművek számára.

Ugyanis nem lehet nem elég korán kezdeni a távol- és közelmúlt, valamint a jelen idő képzőművészeti jelenségeinek szisztematikus dokumentálását, alapkutatását, rendszerezését és értelmezését, hiszen mindezek nélkül nincs meghatározó és jól körülírható, folyamatos nemzeti és egyetemes kultúra, nincs művészettörténet, és nincs önismeret sem.

„Magyarországon – történelme során többször változó határai között (írja a Képzőművészet Magyarországon című internetes honlap az előszavában) – az európai művészettel erős kölcsönhatásban lévő, annak áramlatait mindig visszatükröző, de sajátos jegyekkel rendelkező képzőművészet jött létre. Ennek a művészetnek egyaránt részesei és alkotói voltak azok, akik – származásuktól függetlenül – az országban alkottak, valamint azok a magyar művészek, akik pályájuk jelentős részét külföldön töltötték ugyan, de működésükkel befolyásolták a hazai fejlődést. Nagy értékei ellenére a magyarországi képzőművészet alkotásai nem eléggé ismertek külföldön, de sajnálatos módon itthon sem.”

A http://hommage.hu oldal célja tehát, hogy az Internet, vagyis a Világháló felhasználásával létrehozzon egy olyan folyamatosan bővülő, látványos és izgalmas, a tudományos igényeknek is messzemenően megfelelő, gazdag képi és szöveges tartalommal rendelkező adatbázist. Ez az adatbázis az egyenként megbízott szakemberek [monográfusok (művészettörténészek és művészeti szakírók)] által, azok állandó hozzáférési lehetőségével művészenként mindig javítható és kiegészíthető, a laikusok és a széles közönség számára pedig szabadon látogatható és használható.

A létrejövő http://hommage.hu című webhely tehát szándéka szerint többféle igénynek szeretne eleget tenni. Nevezetesen:

-- tervezett kétnyelvűsége révén általános kulturális és közművelődési célt kíván szolgálni azzal, hogy az európai kultúra részeként mutatja be a XX-XXI. században született, értékes és különös magyar képzőművészeti teljesítményeket a hazai és a külföldi érdeklődők számára;

-- oktatási célokat kíván szolgálni azzal, hogy rendkívül igényes, körültekintő, szakszerű, pontos, hiteles és a szó szoros értelmében látványos hozzáállásával megbízható alapját, forrását képezze a világhálón keresztül megvalósítható „tankönyveknek”.

-- szakmai célokat kíván szolgálni azzal, hogy a művészpályák monográfusi szemléletű, kerek egészet nyújtó feldolgozásai során kizárólag szakmabelieket alkalmazva megteremtse az alapját egy részletes és hiteles adatokkal feltöltött, a kutatómunkát többszörösen is elősegítő, az elméleti és módszertani megközelítésekben is változatos és gazdag ismeretanyagnak és műtárgyadatbázisnak.

Programunk kialakításánál figyelembe vettük többek között az Artportal Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (http://artportal.hu/lexikon/muveszek) és a Képzőművészet Magyarországon a kezdetektől a XX. század közepéig (http://hung-art.hu) című internetes honlapokat is, amelyeknek idő és tartalmi szempontjai, célkitűzései nem konkurálnak a hommage.hu oldal szándékaival.

Hírek, események